Säännöt

MAJAOJA-LYÖMÄSOITINKILPAILU 8. – 11.10.2015

Kilpailun ja sääntöjen virallinen kieli on suomi. Säännöt ovat lisäksi käännettynä englannin kielelle.

I

Tampereen konservatorio, Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutus sekä Majaoja-säätiö järjestävät yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Porin Palmgren-konservatorion kanssa Majaoja-lyömäsoitinkilpailun Tampereen Musiikkiakatemialla 8. – 11.10. 2015.

II Osallistumisoikeus ja kilpailusarjat

Kilpailuun voivat osallistua Pohjoismaiden ja Baltian maiden musiikkioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa syyslukukaudella 2015 kirjoilla olevat oppilaat ja tutkinto- tai vaihto-opiskelijat kansallisuudesta riippumatta, sekä ulkomaisissa oppilaitoksissa syyslukukaudella 2015 kirjoilla olevat Pohjoismaiden tai Baltian maiden kansalaiset.

Kilpailu on jaettu kahteen ikäsarjaan sekä avoimeen katselmussarjaan seuraavasti:

A: Vuonna 1990 syntyneet ja sitä nuoremmat.

B: Vuonna 1998 syntyneet ja sitä nuoremmat.

Katselmussarja ilman ikärajoituksia. Katselmussarja on avoin myös ryhmille.

III Palkinnot

Sarja A

1. palkinto 6 000 euroa

2. palkinto 3 000 euroa

3. palkinto 1 000 euroa

Kilpailun tuomaristolla oikeus jakaa palkintosummat haluamallaan tavalla. Palkintojen yhteissummaksi on kuitenkin tultava 10 000 euroa.

Sarja B

Palkintojen yhteissumma on 5 000 euroa, jonka tuomaristo jakaa kokonaisuudessaan haluamallaan tavalla.

Katselmussarja

Ei rahapalkintoja. Esityksen jälkeen kilpailutoimikunnan jäsenistä koostuva lautakunta antaa esiintyjille lyhyen suullisen palautteen.

IV Ilmoittautuminen

Sarja A

Sarjaan A ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 15.5. 2015 mennessä ja siihen järjestetään esikarsinta, joka toteutetaan seuraavassa kuvatulla tavalla.

A-sarjan karsintatehtävä: Vapaavalintainen teos malletsoittimelle sekä teos pikkurummulle tai lyömäsoittimistolle. Esityksen soiva kesto saa olla enintään 10 min. Teokset tai niiden osat on soitettava ilman editointia videotiedostolle. Karsintanauhalla voi olla kilpailussa esitettäviä teoksia.

Kilpailutoimikunnan jäsenistä koostuva karsintaraati valitsee sarjaan A enintään 15 osallistujaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on kilpailijoiden lähetettävä lisäksi seuraavat dokumentit:

– Kopio passista.

– Lyhyt ansioluettelo.

– Linkki sähköiseen tiedostoon, jossa sääntöjen mukainen tallenne karsintatehtävästä.

Kilpailuun valituille ilmoitetaan sähköpostitse 31.5. mennessä.

Sarja B

Ilmoittautuminen 1.9.2015 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Katselmussarja

Ilmoittautuminen 15.9.2015 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

V

Kilpailijakohtainen osallistujamaksu sarjoihin A ja B on 50 €. Katselmussarjan osallistumismaksu on 30 €. Sarjan A osallistumismaksu peritään esikarsinnan läpäisseiltä. Kilpailijoilla ja alle 18-vuotiaiden kilpailijoiden huoltajilla on vapaa pääsy kilpailun aikana järjestettäviin konsertteihin.

VI

Sarjojen soittojärjestykset arvotaan viimeistään 5.10.2015, ja niistä tiedotetaan kilpailun internet-sivulla majaojacompetition.fi.

VII

Kilpailutoimikunta voi tehdä tarvittaessa muutoksia aikatauluun.

VIII

Kilpailijoiden sekä heidän huoltajiensa ja opettajiensa on itse huolehdittava matkoistaan, majoituksestaan ja ruokailuistaan.

IX

Kilpailu ja siihen liittyvät tilaisuudet ovat julkisia. Järjestäjillä on oikeus ilman korvausta äänittää, radioida, valokuvata, videoida, televisioida tai lähettää internetissä kilpailijoiden esityksiä. Esitysten kaikenlainen tallentaminen kilpailun aikana ilman järjestäjien lupaa on kielletty.

X

Tuomaristolla on oikeus keskeyttää esitys, jos säädetty soiton enimmäiskesto ylittyy.

XI

Kilpailun säännöt on laatinut kilpailutoimikunta, joka myös ratkaisee sääntöjen noudattamiseen liittyvät kysymykset. Kilpailun tuomaristo ratkaisee kilpailusarjojen voittajat ja palkintosijat sekä jakaa palkintosummat säännöissä kuvatulla tavalla. Kilpailun järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys kilpailun tuottajaan.

Kilpailusarjojen ohjelmistot

Sarja A

Ensimmäinen kierros

Gordon Stout: Diptych osa I sekä vapaavalintainen teos pikkurummulle.

Esityksen soiva kesto saa olla enintään 15 min.

Toinen kierros (4-6 kilpailijaa)

Yksi seuraavista teoksista:

1a) Yannis Xenakis: Rebonds B

1b) Benjamin Finley: Blade

1c) Casey Cangelosi: Ogre Ballet

Sekä lisäksi:

2) Vapaavalintainen teos malletsoittimelle.

Kokonaisuuden soiva kesto saa olla enintään. 20 min.

Finaalikierros

1) Tim Ferchen: Music for Vibraphone and woodwinds. Teos esitetään yhdessä puhallinyhtye Serenaden kanssa.

Sekä yksi seuraavista:

2a) Yannis Xenakis: Rebonds A

2b) Kevin Volans: She Who Sleeps with a Small Blanket

2c) Kevin Volans: Asanga

Sarja B

Ensimmäinen kierros

Yksi seuraavista:

1a) Morris Goldenberg: Resonances

1b) Morris Goldenberg: Concert Etydes

1c) Ney Rosauro: Variaatiot neljälle tom-tomille, josta soitettava teema sekä yksi variaatioista.

Sekä lisäksi:

2) N.J. Zivkovic: Macedonia for xylophone, joka esitetään ilman pianosäestystä.

Toinen kierros

Yksi vapaavalintainen teos malletsoittimelle ja yksi vapaavalintainen teos pikkurummulle.

Esityksen soiva kesto saa olla enintään. 15 min.

Katselmussarja

Vapaavalintainen ohjelma, jonka soiva kesto saa olla enintään 5 min. Soitettavat teokset ja käytettävät instrumentit ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä 15.9. mennessä. Lautakunnalla on oikeus rajata soittimistoa. Katselmussarja on avoin myös ryhmille.